Mål med Nordisk Fortællerværktøj

Det er vores mål, at vi kan være med til at øge den fælles nordiske kulturudveksling og gøre nordisk sprog sjovt og relevant i undervisningssammenhænge for elever i indskolingen.

Det er målet at motivere til at holde vores stolte nordiske kultur og fortælletraditioner i hævd ved at stille et tidsvarende værktøj og metode til rådighed for sprogundervisning, kulturudveksling, venskabsklasser, nordiske temaer, sprogforståelse og nordisk kunst og historie.

Vores mål er, at formidle og udvikle en metode, hvor teknologi, kreativitet og læring smelter sammen til en udbytterig og motiverende undervisning.

Målet er endvidere at bidrage med et nyt kreativt redskab, som passer til skolen i dag, og hvor varierende undervisningsformer og en inkluderende undervisning er på dagsordenen.

Nordisk Fortællerværktøj

Nordisk Fortællerværktøj

Vi vil udvikle en metode og værktøj til målrettet at arbejde mediedidaktisk på at lære børn at producere fortællinger.

Med udgangspunkt i nordiske myter, sagnfigurer og fortællinger eller overleveringer skal eleverne – på en digital og legende platform – aktivt agere kreativt ved at arbejde med sprog, billeder og animation i et multimodalt univers.

Eleverne formidler selvskabte, interaktive fortællinger og kreative skabninger. Fortællingerne produceres som animerede film. Fortællingen gemmes og deles til inspiration på den interaktive platform.

Projektet bringer eleverne ud af klasserummet og opfordrer børnene til at fotografere og “scanne” deres umiddelbare omgivelser. De skal lede efter og digte væsner frem, fx under sengen eller i den omliggende natur, hvor en nullermand kan blive til et nullermonster eller et bjerg kan blive til en bjergtrold.

Eleverne arbejder i et kreativ og inspirerende værktøj med kendte nordiske væsner og myter som inspirationsmateriale – præsenteret både visuelt og i fortællinger. Kombineret med deres eget fotomateriale, kan de give deres egne fortællinger nyt liv.

Metoden skal lette afkodningen af de forskellige nabosprog. Eleverne præsenteres for myter og væsen-karakteristikker på deres originale sprog og fra de forskellige nordiske lande.

Projektet tilknyttes en allerede eksisterende platform hos Norden I Skolen, og vil fungere som selvstændigt produkt.

Projektet her er støttet af Undervisningsministeriets Udlodningsmidler.